Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deltacom.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af
te stemmen op uw voorkeuren.
– D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.

Delen met anderen

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deltacom.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in
deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deltacom.nl. D.C. ict Steenbergen b.v. h.o.d.n. “Deltacom” heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Helpdesk: 0167-542254
Elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur

Download TeamViewer

Via praktische voorbeeldcases worden onze producten en diensten uitgelegd.

Naar de Deltacom Voorbeeldcases

Deltacom Blog

Vraag & Antwoord over nieuwe privacywetgeving

De aankomende nieuwe privacywetgeving heeft al behoorlijk wat tumult veroorzaakt en doet dat nog steeds, zo blijkt uit vragen die wij van klanten ontvangen. Voor meer duidelijkheid, delen wij daarom graag ons antwoord op een vraag die wij onlangs van één van onze klanten ontvingen.

Lees meer

Deltacom Producten & Diensten

Deltacom-Cloud.nl

Uw werkplek via het internet

Deltacom 100%

100% ontzorging systeembeheer

Printers en Multifunctionals

Effectieve printoplossingen

Alle ICT hard- en software

Voor een stabiele kantooromgeving

Wilt u kennis maken met ons team?

Graag stellen wij onze teamleden persoonlijk aan u voor.