Voorwaarden Deltacom

Op de producten en dienstverlening van Deltacom zijn de voorwaarden van branchevereniging Nederland ICT van toepassing.

De Nederland ICT Voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en cliënt. De voorwaarden kunnen gebruikt worden bij het aanbieden/verkopen van een grote diversiteit aan ICT-producten en -diensten. Tevens beantwoorden de voorwaarden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De Nederland ICT Voorwaarden zijn anders opgezet dan de ICT~Office Voorwaarden. Anders dan de ICT~Office Voorwaarden, omvatten  de Nederland ICT Voorwaarden één integrale set aan voorwaarden die u in zijn geheel aan uw cliënt kunt verstrekken. Dit betekent dus dat uzelf niet langer de specifieke modules meer hoeft te selecteren die van toepassing zijn op de overeenkomst met uw cliënt zoals het geval was bij de ICT~Office Voorwaarden. Naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ waarin algemene (juridische) zaken zijn geregeld, bestaan de Nederland ICT Voorwaarden uit verschillende hoofdstukken waarin specifieke (juridische) onderwerpen worden beschreven.

Bij het hanteren van de Nederland ICT Voorwaarden volstaan veel bedrijven met een verwijzing op briefpapier of in de offerte. Een verwijzing is echter niet voldoende. Voor het aangaan van een overeenkomst moet ieder bedrijf de voorwaarden ter hand stellen. Dit kan door bijvoorbeeld de voorwaarden mee te sturen bij de offerte. Gebruikers van de Nederland ICT Voorwaarden hoeven deze niet te deponeren. Dat heeft Nederland ICT reeds gedaan.

Klik op de volgende link om de voorwaarden te openen of rechtsklik en kies “opslaan als..” om het document op te slaan: Nederland ICT Voorwaarden

Contact met Deltacom

Wilt u meer informatie over de diensten van Deltacom? Neem dan contact met ons op.