Ontwikkeling beleid informatiebeveiliging: stappenplan

Informatiebeveiliging moet onderdeel worden van de cultuur van een organisatie. Een mindset die diepgeworteld zit in de basisprincipes van de organisatie. Het creëren van een dergelijke cultuur begint bij het ontwikkelen van een beleid, waarbij het volgende stappenplan goed van pas kan komen:

Stap 1: Besef voor het belang en het creëren van draagvlak

Belangrijk is dat iedereen binnen uw organisatie – van directie tot medewerkers – beseft wat het belang is van een helder beleid voor informatiebeveiliging. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd en dat is de basis voor effectieve implementatie en verdere uitvoering.

Stap 2: Risicoanalyse

De volgende stap is een analyse van de risico’s die uw organisatie loopt en de impact die het gebrek aan informatiebeveiliging kan hebben. Vraag uzelf af wat er in diverse scenario’s kan gebeuren. Risico = Kans x Gevolg. Is de kans groot dat iets gebeurt? En wat zijn de mogelijke gevolgen, zowel voor de organisatie als geheel, als voor de werkzame personen? Op basis van de risicoanalyse kunnen de pijnpunten worden vastgelegd.

Stap 3: Actieplan risicobehandeling

Vanuit de risicoanalyse kan een actieplan voor risicobehandeling worden opgesteld. Dit bestaat uit maatregelen om de impact van risico’s te minimaliseren of deze zo mogelijk te voorkomen. Ook wordt in het actieplan bekeken hoe uw organisatie de impact van onvermijdbare risico’s kan afdekken, bijvoorbeeld door middel van verzekering. Belangrijk is dat elk actiepunt in het plan SMART wordt geformuleerd. Dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Stap 4: De uitvoering van het actieplan

Start met de uitvoering van het opgestelde actieplan en maak één persoon binnen de organisatie verantwoordelijk voor deze uitvoering. Alle schakels binnen de organisatie dienen betrokken te worden bij de implementatie. Vervolgens is een goede rapportage naar het management essentieel.

Stap 5: Continu bewustzijn. Van beleid naar cultuur

Het beleid informatiebeveiliging moet onderdeel gaan worden van de organisatiecultuur. Dit betekent dat hieraan na implementatie voortdurend energie en aandacht moet uitgaan. Het hoort een continu proces van bewustzijn en optimalisatie te zijn. Van belang daarbij is dat teamleden zichzelf verantwoordelijk voelen voor de uitvoering en naleving van de gemaakte afspraken.

Meer weten over praktisch stappenplan voor beleid informatiebeveiliging? Lees het blogartikel

Helpdesk: 0167-542254
Open van 08:30-12:30u en 13:30-17:00u (elke werkdag)

Download TeamViewer

Via praktische voorbeeldcases worden onze producten en diensten uitgelegd.

Naar de Deltacom Voorbeeldcases

Deltacom Blog

‘In control’ én gebruikersgemak met twee factor authenticatie

Door de groeiende complexiteit van organisaties, is het meer dan ooit belangrijk dat onze klanten ‘in control’ zijn en daarmee interne en externe onzekerheden minimaliseren. Anderzijds is er behoefte aan een zo hoog mogelijk gebruikersgemak. Deltacom is doorlopend op zoek naar de juiste balans tussen ‘in control’ zijn én gebruikersgemak. Zo ook bij twee factor authenticatie.

Lees meer

Deltacom Producten & Diensten

Deltacom-Cloud.nl

Uw werkplek via het internet

Deltacom 100%

100% ontzorging systeembeheer

Printers en Multifunctionals

Effectieve printoplossingen

Wilt u kennis maken met ons team?

Graag stellen wij onze teamleden persoonlijk aan u voor.