Ontwikkeling beleid informatiebeveiliging: stappenplan

Informatiebeveiliging moet onderdeel worden van de cultuur van een organisatie. Een mindset die diepgeworteld zit in de basisprincipes van de organisatie. Het creëren van een dergelijke cultuur begint bij het ontwikkelen van een beleid, waarbij het volgende stappenplan goed van pas kan komen:

Stap 1: Besef voor het belang en het creëren van draagvlak

Belangrijk is dat iedereen binnen uw organisatie – van directie tot medewerkers – beseft wat het belang is van een helder beleid voor informatiebeveiliging. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd en dat is de basis voor effectieve implementatie en verdere uitvoering.

Stap 2: Risicoanalyse

De volgende stap is een analyse van de risico’s die uw organisatie loopt en de impact die het gebrek aan informatiebeveiliging kan hebben. Vraag uzelf af wat er in diverse scenario’s kan gebeuren. Risico = Kans x Gevolg. Is de kans groot dat iets gebeurt? En wat zijn de mogelijke gevolgen, zowel voor de organisatie als geheel, als voor de werkzame personen? Op basis van de risicoanalyse kunnen de pijnpunten worden vastgelegd.

Stap 3: Actieplan risicobehandeling

Vanuit de risicoanalyse kan een actieplan voor risicobehandeling worden opgesteld. Dit bestaat uit maatregelen om de impact van risico’s te minimaliseren of deze zo mogelijk te voorkomen. Ook wordt in het actieplan bekeken hoe uw organisatie de impact van onvermijdbare risico’s kan afdekken, bijvoorbeeld door middel van verzekering. Belangrijk is dat elk actiepunt in het plan SMART wordt geformuleerd. Dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Stap 4: De uitvoering van het actieplan

Start met de uitvoering van het opgestelde actieplan en maak één persoon binnen de organisatie verantwoordelijk voor deze uitvoering. Alle schakels binnen de organisatie dienen betrokken te worden bij de implementatie. Vervolgens is een goede rapportage naar het management essentieel.

Stap 5: Continu bewustzijn. Van beleid naar cultuur

Het beleid informatiebeveiliging moet onderdeel gaan worden van de organisatiecultuur. Dit betekent dat hieraan na implementatie voortdurend energie en aandacht moet uitgaan. Het hoort een continu proces van bewustzijn en optimalisatie te zijn. Van belang daarbij is dat teamleden zichzelf verantwoordelijk voelen voor de uitvoering en naleving van de gemaakte afspraken.

Meer weten over praktisch stappenplan voor beleid informatiebeveiliging? Lees het blogartikel

Helpdesk: 0167-542254
Elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur

Download TeamViewer

Via praktische voorbeeldcases worden onze producten en diensten uitgelegd.

Naar de Deltacom Voorbeeldcases

Deltacom Blog

Vraag & Antwoord over nieuwe privacywetgeving

De aankomende nieuwe privacywetgeving heeft al behoorlijk wat tumult veroorzaakt en doet dat nog steeds, zo blijkt uit vragen die wij van klanten ontvangen. Voor meer duidelijkheid, delen wij daarom graag ons antwoord op een vraag die wij onlangs van één van onze klanten ontvingen.

Lees meer

Deltacom Producten & Diensten

Deltacom-Cloud.nl

Uw werkplek via het internet

Deltacom 100%

100% ontzorging systeembeheer

Printers en Multifunctionals

Effectieve printoplossingen

Alle ICT hard- en software

Voor een stabiele kantooromgeving

Wilt u kennis maken met ons team?

Graag stellen wij onze teamleden persoonlijk aan u voor.