Vorige maand hebben vijf teamleden van Deltacom – respectievelijk Patrick, Rudy, Steven, Mark en Ronald – de cursus ‘Privacy in het MKB’ van Blue Legal in Breda succesvol afgerond. Privacy en informatiebeveiliging zijn aan de orde van de dag en, zeker binnen onze branche, cruciaal. Om die reden doen wij er binnen Deltacom alles aan om op de hoogte te blijven van de actuele en toekomstige wet- en regelgeving, zodat wij hier met onze dienstverlening – actief en preventief – op in kunnen spelen.

Wetswijziging gegevensbescherming

Tijdens deze cursus werd dieper ingegaan op de per 25 mei 2018 ingaande wetswijziging op het gebied van gegevensbescherming.  De op dit moment nog geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zal vanaf dan worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dankzij het volgen van de cursus is het team van Deltacom helemaal op de hoogte van de (toekomstige) veranderingen en (mogelijke) consequenties voor bedrijven en organisaties.

Van waarschuwingen naar boetes

In het geval van datalekken, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich tot op heden beperkt tot het sturen van officiële waarschuwingen. Voor bedrijven en instellingen zal dit één van de grote merkbare veranderingen zijn die de invoering van de AVG met zich meebrengt. De boetes die vanaf dan door alle Europese privacy-toezichthouders opgelegd mogen worden, kunnen namelijk oplopen tot 20 miljoen euro. Naast dit voorbeeld zijn er tijdens de cursus nog tal van andere zaken aan bod gekomen, waarmee Deltacom haar kennis heeft kunnen uitbreiden en haar klanten optimaal kan blijven voorzien van het allerbeste advies.

Wilt u meer informatie over privacy, datalekken en de aankomende wetswijzigingen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.