Bij een organisatie als Praktijk Memo is adequate en veilige ICT van cruciaal belang. Zeker nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan hoge eisen stelt en de gevaren van buitenaf zo zijn toegenomen. Deltacom is – als ISO en NEN gecertificeerd ICT-partner – gevraagd om te assisteren bij de audit van Praktijk Memo.

Jaarlijkse audit

Sinds september 2016 voert Praktijk Memo het kwaliteitscertificaat EN15224:2015, een afgeleide van ISO9001 voor Zorg en Welzijn. Bij de jaarlijkse audit, door LIoyd’s Register Nederland, hebben ze ons gevraagd om nadere toelichting te geven over hoe het primair proces ondersteund wordt door ICT. Patrick Hendriks, commercieel directeur van Deltacom: “Wij vinden het erg fijn om op deze manier betrokken te worden bij onze klanten. Dankzij de audit weten wij precies wat er speelt en kunnen we onze diensten dus optimaal afstemmen op de wensen en eisen van de klant. Uiteraard heeft Praktijk Memo alle zaken goed op orde. We willen ze dan ook van harte feliciteren met het behaalde certificaat.”

Uitstekende informatiebeveiliging

Belangrijk voor Praktijk Memo is een perfect geregelde, adequate en veilige ICT. In Deltacom vond Memo een eveneens gecertificeerde partner, die zich nadrukkelijk gespecialiseerd heeft in cybersecurity en advisering op het gebied van veilige werkmethoden. Praktijk Memo is de afgelopen jaren fors gegroeid, aldus Ludy Tunders, beheerder gebouwen en technische installaties: “Onze ICT was aanvankelijk ingericht op basis van een kleine organisatie. Door de groei van Memo en de eisen die aan veilige dataopslag worden gesteld, zijn we op zoek gegaan naar een ICT-partner die met dezelfde kernwaarden werkt. Dat wil zeggen praktisch toepasbaar, eenvoudig, laagdrempelig en betrouwbaar. Het unieke van Deltacom-Cloud.nl is dat we met een relatief klein en eenvoudig systeem toch de beste performance krijgen.”

Wilt u meer weten over onze clouddiensten en informatiebeveiliging?

Neem dan contact op met Rutger de Nooij of Patrick Hendriks:
Rutger de Nooij, directeur, t: 0167 54 22 54, m: 06 42 29 47 46, e: rutger@deltacom.nl
Patrick Hendriks, commercieel directeur, t: 0167 54 22 54, m: 06 51 56 69 89, E: patrick@deltacom.nl