Het aantal gebruikers van Microsoft Teams is door de Coronacrisis exponentieel gegroeid. Thuiswerkers maken massaal dankbaar gebruik van het programma dat Microsoft de eerste 6 maanden gratis aanbiedt. Wat veel mensen echter niet weten, is dat het eenvoudigweg aanzetten van Teams kan zorgen voor risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. 

Digitaal samenwerken met Teams is tijdbesparend en effectief

Microsoft Teams is een toepassing van Office365 en maakt het mogelijk om met collega’s en klanten online te vergaderen of te chatten. Daarnaast kunnen bestanden eenvoudig met elkaar gedeeld worden. Digitaal samenwerken met behulp van Teams levert hierdoor niet alleen een tijdbesparing op; het zorgt er ook voor dat er effectiever samengewerkt kan worden. Vooral nu iedereen massaal vanuit huis werkt.

Eerst denken, dan doen

Microsoft Teams uitrollen is niet zomaar een kwestie van de juiste licentie aanschaffen en Teams installeren. Voordat u met Teams aan de slag gaat, is het enorm belangrijk om na te denken over zogenoemde ‘Governance’ binnen uw organisatie.

Governance is de verzamelnaam voor het geheel van alle mensen, technologieën, processen en beleid die er samen voor zorgen dat een organisatie zijn of haar doelen kan bereiken. Praktisch houdt dit voor Microsoft Teams in dat u rekening moet houden met zaken als:

  • Mogen gebruikers zelf teams aanmaken?
  • Werken we met externe gastgebruikers?
  • Moeten we onze teams gaan classificeren?

Samengevat: welke instellingen en overige tools moeten we implementeren om ervoor te zorgen dat de informatiebeveiliging bij gebruik van Microsoft Teams binnen onze organisatie gewaarborgd blijft?

Natuurlijk is het goed dat iedereen nu makkelijk kan samenwerken en in crisistijd breekt nood wet, maar deze vragen moeten op den duur wel beantwoord kunnen worden..

Veiligheid boven alles 

Om een goede balans te creëren tussen gebruiksgemak en beveiliging van bedrijfsgegevens heeft Deltacom een methodische aanpak ontwikkeld voor de juiste implementatie van Microsoft Teams binnen uw organisatie. In een persoonlijk gesprek kunnen we de eisen die uw organisatie stelt aan het gebruik van Microsoft Teams in kaart brengen, waarna Deltacom u vervolgens kan adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Wilt u dat u en uw medewerkers veilig maar ook goed gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van Microsoft Teams? Nu én na de Coronacrisis? Neem dan contact op met Deltacom: bel 0167-54 22 54 of mail naar info@deltacom.nl.