Onlangs stelde een gewaardeerde klant mij de vraag: “Wat heb ik eigenlijk aan die ISO-certificering van jullie? Zo’n certificering wordt door organisaties toch alleen maar gebruikt als middel om te pronken bij nieuwe klanten?” Hoewel wij deze intenties kennen, staat ons motief voor ISO- en NEN-certificeringen hier haaks op. Graag leggen wij u uit wat ú heeft aan onze certificeringen.

Waarom ISO en NEN

Het doel van ISO- en NEN-certificeringen is het kunnen aantonen dat je als organisatie je zaakjes goed voor elkaar hebt. Informatiebeveiliging is wereldwijd aan de orde van de dag en binnen onze sector een essentieel en niet weg te denken thema. Voor ons is het voldoen aan alle eisen en richtlijnen van de, geheel op informatiebeveiliging gerichte, ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen een noodzaak.

Daarnaast voelen wij bij Deltacom een enorme behoefte om niet alleen te voldoen aan de eisen en richtlijnen voor informatiebeveiliging, maar deze waar mogelijk een stap voor te zijn. Het is ons niet te doen om ons imago, maar om de intrinsieke motivatie om dat wat we doen, zo goed als mogelijk te doen. De ISO en NEN-certificeringen houden ons, op alle niveaus binnen de organisatie, alert en hebben gezorgd voor een volledig geïmplementeerde werkwijze. Het is onderdeel geworden van de Deltacom-cultuur, gericht op behoud en optimalisatie van onze kwaliteit van dienstverlening.

Praktijkvoorbeelden

De thema’s Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid en Integriteit zijn de drie pijlers waarop onze dienstverlening is gebaseerd. Door middel van onderstaande praktijkvoorbeelden lichten wij toe hoe we deze thema’s dagelijks toepassen voor u als klant.

1. Beschikbaarheid: Regelmatig komt het voor dat een medewerker van een klant contact opneemt met onze helpdesk met het verzoek om het wachtwoord te resetten. Zoals omschreven in de werkprocedure en inmiddels algeheel geïmplementeerd binnen onze organisatie, zal er in dit geval te allen tijde eerst contact opgenomen worden met de directie van het betreffende bedrijf alvorens er door ons tot actie overgegaan wordt. Het zou namelijk zomaar zo kunnen zijn dat de betreffende medewerker inmiddels niet meer werkzaam is bij het bedrijf.

2. Betrouwbaarheid: Dezelfde procedure wordt toegepast wanneer een werknemer ‘ineens’ geen toegang meer heeft tot bepaalde werkmappen. Het al dan niet (opnieuw) verschaffen van toegangsrechten gebeurt ook nooit zonder instemming van de directie. Helaas zijn we ook meer dan eens geconfronteerd met een situatie waarin een werknemer die het bedrijf verlaat alle e-mail verwijdert. Vanwege de standaard 7-dagen back-up is het op het moment van ontdekken niet zelden te laat geweest om de verwijderde mailberichten terug te halen. Een back-up van 3 tot 4 maanden op een externe harde schijf is daarom een van de basisadviezen die wij preventief aan onze klanten geven.

3. Integriteit: ISO en NEN-incidenten worden niet alleen nauwkeurig bijgehouden, er wordt ook daadwerkelijk lering uit getrokken. Een incident uit het verleden, waarbij een klant was geraakt door Ransomware, heeft er door de ISO-benadering bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij regelmatig monitoren of de toegepaste software, zoals bijvoorbeeld een virusscanner, nog voldoet aan onze kwaliteitsnormen. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, gaan wij direct op zoek naar alternatieven en worden deze vervolgens bij al onze klanten toegepast.

Veel meer dan een kwaliteitsnorm

Niet het dienen als ‘pronkstuk’ voor nieuwe klanten, maar het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening is voor Deltacom het uiteindelijke doel. ISO en NEN leggen hier nóg meer de nadruk op. De dagelijkse interne controles en de externe audits stellen ons in staat voortdurend alert te blijven en motiveren ons tot een proactieve- en preventieve werkwijze, waardoor de certificeringen inmiddels een niet weg te denken onderdeel van onze ‘Deltacom-cultuur’ zijn. Een cultuur die ons in staat stelt om u elke dag zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Auteur blogartikel: Patrick Hendriks, Deltacom

"Als commercieel directeur van Deltacom ben ik dagelijks in de weer met het vertalen van uitdagingen van bestaande en nieuwe klanten naar werkbare en betaalbare oplossingen. Deltacom is een kantoorautomatiseringsbedrijf dat bestaat uit een hecht team van professionals die allemaal werken vanuit dezelfde instelling: we staan voor volledige ontzorging van onze klanten. Daarbij gaan we een hechte samenwerking aan en werken we aan een langdurige relatie.  Wanneer u onze klant bent, zijn uw ICT-problemen onze problemen. Die lossen we – Before You Know IT – voor u op. Snel, efficiënt, kostenbewust en vaak voor u er erg in hebt. Vanuit onze passie en deskundigheid regelen wij alles rond uw kantoorautomatisering. We komen daarbij met oplossingen die het beste bij u en uw organisatie passen. Dat doen we sinds 1998."

Patrick Hendriks, commercieel directeur
06 51 56 69 89, 
patrick@deltacom.nl